Bezprašné frézovanie

Pomocou technológie HILTI je možné rýchlo a čisto vyfrézovať drážky v:

  • betóne,
  • omietkach,
  • tehlových stenách,
  • stenách z prírodného kameňa
  • obkladových materiálov

Pri frézovaní vzniká minimálne množstvo odpadu. Prach ktorý vzniká pri frézovaní je cez hadicu odsávaný do vysávača.

Frézovanie drážok technológiou HILTI