Bleskozvody

VONKAJŠIA OCHRANA PRED BLESKOM

Vonkajšia ochrana pred bleskom alebo bleskozvod je zariadenie na ochranu pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov (bleskov) ich zvodom do zeme.

Význam bleskozvodu spočíva v jeho ochrannej funkcii budov, majetku a v neposlednom rade zdravia. Je preto viac než vhodné v závislosti od polohy objektu mať nainštalovaný a pravidelne kontrolovaný bleskozvod. Súčasné bleskozvody sa vyznačujú účinnejšou, jednoduchšou a hospodárnejšou konštrukciou, ako mali bleskozvody staršieho typu. Netreba zabúdať ani na to, že pravidelná revízna kontrola bleskozvodu je často jednou z podmienok pre vyplatenie náhrady škody od poisťovne. V prípade ak máte nehnuteľnosť poistenú.

BLESKOZVOD MÁ TRI HLAVNÉ ČASTI

  1. Lapače - ukončujú žeravú časť bleskového výboja nad chráneným objektom a tým likvidujú nebezpečenstvo požiaru od blesku, zachytávajú blesk. Sú tvorené tyčami, kovovými sieťami, hrebeňami a pod.
  2. Spojenia a zvody - tvoria vodivé spojenie medzi zachytávačmi a uzemnením. Tvorí ich kovový drôt alebo kábel, prípadne pásový vodič.
  3. Uzemňovače - zabezpečujú prechod blesku (výboja) do zeme. Sú tvorené kovovou doskou predpísaných rozmerov zakopaných do zeme v definovanej hĺbke, alebo pripojenie na kovové vedenia trvale umiestnené pod zemou.

Kompletná montáž bleskozvodu na bežný rodinný dom trvá 1 deň.