DDZ

 

Bytovým spoločenstvám ponúkame rekonštrukcie a montáž nových domových dorozumievacích zariadení (DDZ).Pri rekonštrukcii ponúkame prerobenie analógového systému na digitálne, ktorý ponúka bezporuchovosť, lepší prenos zvuku, možnosť interkomového volania medzi bytmi a ďaľšie výhody.Bytovým spoločenstvám, ktoré majú nainštalovaný systém DDZ, realizujeme rekonštrukciu ako výmenu zvonkového tabla a výmenu domácich telefónov. Tým ušetríme čať nákladov na výstavbu "kabeláže" - využijú sa pôvodné vidiče v sústave.Zákazníci si majú možnosť vybrať z viacerých modulov od spoločnosti TESLA stropkov a.s. , pričom po dlhoročných skúsenostiach a inštalácii týchto modulov odporúčame model TT85.Tlačidlové tablo TT85 sa skladá z modulu elektrického vrátnika slúžiaceho pre komunikáciu a jedného alebo viacerých tlačidlových modulov. Moduly sa osádzajú do montážnych rámov pre zápustnú montáž do omietky. Moduly musia byť v montážnom ráme istené zámkovou lištou. Zostava tlačidlového tabla môže byť doplnená o striešku nad omietku. Moduly TT85 obsahujú vyzváňacie tlačidlá v počte: 10, 5 a 2 (len modul elektrického vrátnika)