El. požiarna signalizácia

Súbor technických prostriedkov pre včasnú detekciu vznikajúceho požiaru.