Zabezpečovacie Systémy

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) alebo často nazývané aj ako Poplachové systémy na hlásenie narušenia PSN.

Systémy EZS zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu.

Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu.

V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia napr.:

 • záznamové zariadenie video-systému,
 • elektromechanické zábrany
 • a iné.PSN nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov- napr.:

 • Kamerový systém (CCTV),
 • elektronický požiarna signalizácia (EPS),
 • elektronické dochádzkové systémy
 • a inéMedzi snímacie zariadenia patria:

 • snímač pohybu,
 • detektor rozbitia skla,
 • magnetický kontakt,
 • tiesňové tlačidlo,
 • detektor dymu,
 • detektor horľavých plynov,
 • detektor zaplavenia,
 • otrasové detektory
 • a inéEZS je v súčasnosti už štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou ochrany budov nielen v pracovnej sfére, ale i v bytových objektoch. Súvisí to so stále vyššou potrebou dôslednej ochrany hmotného majetku, údajov a dát.

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kvalitnú vstupnú analýzu rizík daného objektu a následne profesionálne spracovaný realizačný projekt, dodávku, inštaláciu, oživenie a kompletný servis zariadenia prípadne aj 24 hodinový servis.

Naše systémy musia splnať požiadavky platných predpisov a noriem. Kladieme dôraz na využívanie všetkých technologických noviniek v tomto odbore.

Naša spoločnosť používa prevažne komponenty od spoločnosti DSC. Tieto komponenty sú v maximálnej miere spoľahlivé a máme s nimi bohaté skúsenosti. Taktiež používame aj produkty od iných firiem ako napríklad: Paradox, Jablotron a iné.

 

                                                                                                  

Komponenty Elektronického Zabezpečovacieho Systému od spoločnosti DSC